Address:
Mason Skatepark, Michigan
257 E Randolph St.
Mason, MI 48854