Address:
Olathe Skatepark, Kansas
N Ridgeview Rd & Layton Dr.
Olathe, KS 66061